Biosaimaa on eteläsavolainen bioenergiaklusteri, jonka toimijat hallitsevat koko metsäenergiaketjun puun hankinnasta ja logistiikasta biomassan käsittelyyn, jalostukseen ja energiantuotantoon. Klusterissa on mukana yrityksiä ja T&K-organisaatioita, ja toimintaa koordinoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Biosaimaa pyrkii kolminkertaistamaan sekä hakkeen käytön että klusterin pk-yritysten liikevaihdon vuoteen 2020 mennessä, ja saamaan Etelä-Savoon uusia biojalostuslaitoksia.

Biosaimaa-klusterin koordinointia rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

______________________________________________

 

Tapahtumat

Energiapuusta enemmän -seminaari

Aika: maanantai 14.11.2016, klo 12.30 – 16.00
Paikka: Kongressi ja konserttitalo Mikaeli, Mikkeli

Seminaarin esitykset löydät täältä.

 

Lisää tapahtumia: mikseimikkeli.fi

© Biosaimaa 2020