Teknologiayhtiö Protacon osakkaaksi kasvussa olevaan Inrayhin

Protacon on ostanut merkittävän osan röntgenteknologiaa hyödyntäviä mittausjärjestelmiä voima- ja lämpölaitoksille toimittavasta Inray Oystä. Protacon ja Inray Oy pystyvät yhdessä tarjoamaan polttoaineenhallinnan kokonaisratkaisuja ja yhtiöt ovat jo paikantaneet teknologialle myös potentiaalisia sovelluskohteita.

Mikkeliläinen Inray Oy perustettiin vuonna 2009 kehittämään röntgenteknologiaa hyödyntäviä mittausjärjestelmiä joilla saadaan tehostettua energiantuotantolaitosten ja sahojen toimintaa. Protacon puolestaan on suomalainen, vuonna 1990 perustettu teollisuuden integraattori, tuotekehityksen teknologiakumppani sekä digitaalisen palveluliiketoiminnan erikoisosaaja.

Lue koko uutinen täältä. 

Inray toimittaa polttoaineen laadun mittausjärjestelmän Etelä-Savon Energialle

Etelä-Savon Energian Pursialan voimalaitoksella tuotetaan vuosittain sähköä noin 200 GWh, kaukolämpöä noin 400 GWh ja teollisuushöyryä noin 20 GWh. Polttoaineena käytetään pääasiassa metsäenergiapuuta, teollisuuden puutähdettä ja polttoturvetta. Parhaillaan voimalaitoksella on käynnissä polttoaineen vastaanoton uusinta, jonka myötä laitoksella otetaan käyttöön reaaliaikainen polttoaineen laadun mittaus.

Röntgenteknologiaan perustuva polttoaineiden laadun määritysmenetelmä mittaa reaaliaikaisesti ja kuormakohtaisesti polttoaineen kosteuden ja epäpuhtaudet. Menetelmä mahdollistaa polttoainekuorman energiasisällön määrittämisen välittömästi kuorman purkamisen jälkeen. Kun reaaliaikainen laatutieto on voimalaitoksen ja polttoaineen toimittajien käytössä, on huonolaatuistenkin polttoaineiden osalta mahdollista tehdä ennakoivia toimenpiteitä ja vähentää niiden aiheuttamia lisäkustannuksia.

Viime vuosina vastaavia mittausjärjestelmiä on toimitettu useille voimalaitoksille. Seurauksena on ollut tasalaatuisempi ja puhtaampi polttoaine eli laitosten energiatehokkuus on parantunut. Säästöjä on myös syntynyt polttoaineen käsittelylaitteiden käyttö- ja ylläpitokustannuksissa, tuhkan käsittelyssä, laitoksen henkilöstön työajassa ja analyysikustannuksissa.

Lisätietoja: mika.muinonen@inray.fi

Salosaaren metsäoppilaitos siirtyy hyödyntämään hakelämpöä ja kehittää samalla bioenergiaan liittyvää opetustaan

Etelä-Savon ammattioppilaitoksen Salosaaressa käytössä olevat kiinteistöt siirtyvät öljylämmityksestä hyödyntämään hakelämpöä ensi syksystä alkaen. Etelä-Savon Energia Oy (ESE) investoi Salosaareen haketta käyttävän 400 kW:n tehoisen lämpökeskuksen. ”Hakelämpö on todettu aiemmin tehdyissä selvityksissä öljylämmitystä edullisemmaksi ja imagoltaan paremmaksi vaihtoehdoksi metsäoppilaitokselle. Olen tyytyväinen ESE:n strategiseen investointiin uudistaa ja muuttaa energiatuotantoaan Salosaaressa. Edullista energiaa on saatavilla lähialueelta.”, kertoo Mikkelin oppilaitoskiinteistöt Oy:n kiinteistöpäällikkö Kari Ahonen.

”ESE:n tavoitteena on lisätä ympäristöystävällisen energian tuotantoa ja tukea osaltaan muutenkin Mikkelin seudun vetovoimaa. Lämpökeskusinvestointi tukee hyvin näitä tavoitteita”, toteaa ESE:n lämpölaitospäällikkö Arto Nieminen. Rakennettava uusi lämpökeskus korvaa 1980-luvulla rakennetun käyttöikänsä päätä lähestyvän kevytöljykäyttöisen lämpökeskuksen. Metsäoppilaitoksen kiinteistöjen lämmönkulutus on noin 800 MWh/v. Lämpökeskus investointi on tällä hetkellä rakennuslupavaiheessa ja rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa kesän aikana.

Hakelämpökeskusinvestoinnin rinnalla Metsäoppilaitos kehittää opetustaan ja uutta lämpökeskusta ja sen polttoaineen hankintaa on tarkoitus hyödyntää opetustoiminnassa. ”Salosaaren metsäoppilaitos saadaan viimeinkin hyödyntämään sille luontaista metsäpolttoainetta. Investointi ja opetuksen kehittäminen lisäävät myös metsäoppilaitoksen vetovoimaa opiskelukohteena.” toteaa ammattioppilaitoksen puolelta investointiprojektin valmistelussa aktiivisesti mukana ollut tuntiopettaja Pekka Pöyry.

Hankkeen osapuolten aktivoimisessa ja hankkeen kehittämisessä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on ollut keskeisessä roolissa. Investointihankkeen alustava esisuunnittelu tehtiin vuoden 2015 aikana osana Miksein ja Metsäkeskuksen Energiapuusta enemmän EAKR-hanketta. ”Toteutuva kokonaisuus on osoitus Mikkelin kaupunkikonsernin toimijoiden konkreettisesta yhteisyöstä”, toteaa ohjelmajohtaja Jussi Heinimö Mikseistä.

 

Lisätiedot:

Jussi Heinimö, ohjelmajohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 040 544 0936, jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi

Pekka Pöyry, päätoiminen tuntiopettaja, Etelä-Savon ammattioppilaitos, 050 544 5199, pekka.poyry@esedu.fi

Kari Ahonen, kiinteistöpäällikkö, Mikkelin oppilaitoskiinteistöt Oy, 040 129 4673, kari.ahonen@naistinki.fi

Arto Nieminen, lämpölaitospäällikkö, Etelä-Savon Energia Oy, 044 735 3832, arto.nieminen@ese.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liikeidean arvioinnista alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää yrityksestä www.mikseimikkeli.fi

 

MHG Systemsin kehittämälle WUUDIS-palvelulle rahoitus EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta

EU:n Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman pk-yritysosion viimeisimmällä kierroksella on myönnetty rahoitusta 184:lle innovatiiviselle pk-yritykselle 28:sta maasta. Vain 8,4 % hakemuksista rahoitettiin. Suomesta rahoitusta saivat helsinkiläinen D&A Experiences ja MHG Systems.

Pk-yritysosiossa myönnettävän ykkösvaiheen rahoituksen (50 000 €) tarkoituksena on auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä tekemään toteutettavuustutkimuksia innovatiivisille tuotteilleen, joilla on potentiaalia merkittäviin läpimurtoihin markkinoilla.

Aiheesta muualla:

Länsi-Savo

Euroopan komissio

TEKES

 

Wuudis

MHG Systemsin kehittämä Wuudis-palvelu on ainoa markkinoilla oleva sekä metsänomistajille että metsäpalvelujen tarjoajille suunnattu metsätoimijoista riippumaton palvelu, jonka avulla metsäomaisuuden hallinta ja hoito onnistuvat yhdessä paikassa.

Wuudiksen avulla metsänomistaja pystyy hallinnoimaan metsävaratietoansa sekä tilaamaan ja kilpailuttamaan metsänhoitotyönsä – vaikka kotisohvaltansa käsin.

www.wuudis.com

KPA Unicon Oy:lle uusien markkinoiden avaus Etelä-Amerikkassa

Pitkäjänteinen kansainvälinen myyntityö tuo tulosta Chilessä. Yhtiö on tehnyt kaupat biovoimalaitosprojektista kartonkitehtaalle Cartulinas CMPC, S.A., joka on yksi maailman merkittävimpiä alan toimijoita maailmalla. Biovoimalaitosprojektin lisäksi kauppa sisältää mm. huoltosopimuksen.

Cartulinas CMPC S.A. ja KPA Unicon Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Unicon Biograte 30 t/h höyrykattilalaitoksen toimittamisesta Cartulinas CMPC:n Valdivian tehtaalle. Puuhakkeen, kuoren ja sahanpurun lisäksi laitos käyttää polttoaineena kartonkikoneelta tulevaa lietettä ja tuottaa höyryä tehtaan kartongintuotantoprosessiin. Laitos otetaan käyttöön joulukuussa 2018.

Sopimus kattaa kaikkien prosessilaitteiden toimituksen, rakennukset, asennusvalvonnan, käyttöönoton sekä käyttöhenkilökunnan koulutuksen. Kaiken keskiössä on Unicon Biograte polttotekniikka, joka on suunniteltu juuri haastavien biopolttoaineiden hyödyntämiseen korkealla hyötysuhteella ja matalilla päästöarvoilla.

Laitos on varustettu KPA Uniconin PlantSys -järjestelmällä, jolla mahdollisestaan sekä paikallinen operointi että etäkäyttö. PlantSys kerää ja tallentaa tietoa prosessilaitteista ja tekee laitoksen käytöstä helppoa ja luotettavaa. Tietoa myös visualisoidaan helposti ymmärrettävään muotoon. PlantSys mahdollistaa lisäksi turvatun etäyhteyden, jolla voidaan optimoida laitoksen käyttöparametreja sekä ennustaa tulevia palvelu- ja huoltotarpeita.

KPA Unicon vastaa myös laitoksen huollosta, sillä osapuolet ovat sopineet 5 vuoden huoltosopimuksesta. Varaosien ja paikallisten huoltotoimintojen lisäksi sopimus kattaa etävalvonnan KPA Uniconin keskusvalvomosta.

“Kattavan kartoitustyön tuloksena Cartulinas CMPC päätti, että KPA Unicon on oikea valinta toimittamaan kattilalaitoksen. Tärkeimmät tekniset tekijät ovat hyötysuhde ja matalat päästöarvot. Laitos pystyy hyödyntämään monia erityyppisiä märkiäkin biomassoja. Me odotamme saavamme laitoksen, joka on markkinoiden parhaiden standardien mukainen. Lisäksi laitoksen sijoitteluratkaisut täytyy tehdä tehokkaasti ja rakennusten on oltava moderneja. Yhteenvedettynä tämän on oltava huipputasoinen projekti. Siksi odotan innolla yhteistyötä KPA Uniconin kanssa ja laitosta käyntiin joulukuussa 2018″ kertoo Jorge Aldana, CMPC:n teollisen kehityksen ja projektien johtaja.

”Tämä sopimus avaa meille Etelä-Amerikan markkinat. Olemme äärimmäisen ylpeitä, kun saamme ottaa tämän tärkeän askeleen yhdessä CMPC:n tapaisen maailmanluokan yrityksen kanssa. Olemme vakuuttuneita, että tämä kattilalaitos täyttää kaikki asiakkaan vaatimukset ja jopa ylittää ne. Tämä projekti on hyvä esimerkki siitä, miten haastavia biopolttoaineita käyttämällä pystytään saavuttamaan korkea hyötysuhde ja matalat päästöt. Nämä arvot ovat erittäin tärkeitä CMPC:lle ja toimivat myös meille ohjenuorana, kun projektia viedään eteenpäin”, sanoo Pentti Savolainen, KPA Uniconin Projektikehitysjohtaja.

 

Cartulinas CMPC S.A. on osa Empresas CMPC S.A.:tä. Se valmistaa ja markkinoi taivekartonkia. Cartulinas CMPC:n pitkä kokemus alalta ja moderni teknologia yhdessä käytettyjen raaka-aineiden kanssa mahdollistaa korkealaatuisten tuotteiden toimittamisen ja kilpailun parhaiden globaalien toimijoiden joukossa.

Cartulinas CMPC S.A. operoi kahta tehdasta; yksi on Valdivian kaupungin lähettyvillä eteläisessä Chilessä ja toinen sijaitsee Maulen alueella. Tehtaiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 450 000 tonnia. Valdivian tehdas perustettiin vuonna 1951 ja se on toiminut kartonginvalmistuksen edelläkävijänä Etelä-Amerikassa. Täysin uudistetun kartonkikoneen avulla sen vuosittainen tuotantomäärä on nykyään 70 000 tonnia. Cartulinas CMPC S.A. toimittaa tuotteitaan myös paikallisille markkinoille, mutta 85 % tuotannosta viedään yli 45 maahan 5 eri mantereelle.

KPA Unicon tuottaa vastuullisia energiapalveluita tehokkaaseen energiantuotantoon. Yritys on erikoistunut kattila- ja voimalaitosprojekteihin. Ratkaisuissa hyödynnetään vastuullisesti sekä biomassaa että fossiilisia polttoaineita. KPA Unicon tarjoaa myös käyttö- ja huoltopalveluita sekä vastaa teknisestä tuesta laitosten koko elinkaaren ajan. KPA Uniconin pääkonttori sijaitsee Pieksämäellä, Suomessa. Yritys työllistää 250 energia-alan ammattilaista.

Lisätietoja:

Pentti Savolainen, projektikehitysjohtaja, KPA Unicon Oy, pentti.savolainen@kpaunicon.com

Edin Paredes, apulaisprojektijohtaja, Cartulinas CMPC S.A., eparedesc@papeles.cmpc.cl

 

KPA Unicon Oy on myös mukana Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n vetämässä Bioenergiatoimijoiden vientiprojektiosaaminen CFB – hankkeessa, jossa biomassan arvoketjulle kestävästä metsänhoidosta lämpimään taloon saakka haetaan uusia potentiaalisia markkinoita.

Lisätietoa hankkeesta Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n sivuilla

Katso myös hankkeen esite ja video.

 

KPA Unicon to deliver biomass-fired steam boiler plant to Cartulinas CMPC carton board mill in Valdivia, Chile

Cartulinas CMPC S.A. and KPA Unicon Oy have signed a contract for the delivery of Unicon Biograte 30 t/h steam boiler plant to Cartulinas Valdivia Mill in Valdivia, Chile. In addition to wood chips, bark and sawdust, the plant operates on bio sludge and it produces steam for the mills carton board production process. The plant will be started up for operation in December 2018.

The contract covers all process equipment, buildings, installation supervision, commissioning and training of operating personnel. The heart of the plant is Unicon Biograte combustion technology, which is specifically designed to utilize challenging biofuels for energy production with high efficiency and low emissions.

The plant is also equipped with KPA Unicon’s PlantSys system for local and remote control. PlantSys collects data from the process equipment and makes operation of the plant easy and reliable. It also visualizes the data in easily understandable format. PlantSys also enables a secure remote access to the plant to optimize the parameters and predict the future service and maintenance needs.

KPA Unicon will also take care of the maintenance of the plant as the parties have agreed on a 5 years maintenance contract. In addition to spare parts and local maintenance activities, the contract includes remote support service from KPA Unicon control room.

“After a comprehensive project survey Cartulinas CMPC decided, that KPA Unicon is the right choice to supply the boiler plant. The most important technological factors are efficiency and low emissions. The plant can use various kinds of biomass even with high moisture contents. Our expectation is to achieve a plant with the best standards of the market, complemented with an efficient layout and a modern building. In summary, this must be a project of excellence. Therefore, I look forward to cooperating with KPA Unicon and getting the boiler plant started up in December 2018,” says Jorge Aldana, Industrial Development and Projects Director of CMPC.

”This contract opens the Latin American market for us. We are extremely proud to take this important step together with a world class company such as CMPC. We are confident that this boiler plant will fulfill all the client’s requirements and exceeds them. This project is a good example of how challenging biofuel can be used to achieve high efficiency and low emission levels. These values are very important for CMPC and also work as guidelines for us during the project execution”, says Pentti Savolainen, Project Development Director, KPA Unicon.


Cartulinas CMPC S.A. is an affiliate of Empresas CMPC S.A. It manufactures and markets folding boxboard. Cartulinas CMPC’s longstanding experience in this line and its state-of-the-art technology together with the raw materials employed enables to deliver top quality products, competing with the most prestigious global suppliers.

Cartulinas CMPC S.A. operates two mills, one located close to the city of Valdivia in Southern Chile, and a second one located in the Maule region, with an annual aggregate production capacity of 450,000 tons. Valdivia mill, built in 1951, pioneered in Latin America the carton board manufacturing for cases and displays. Its current annual output amounts to 70.000 tons thanks to the full renovation of its paper machine. Currently Cartulinas CMPC S.A. supplies the national market, and ships nearly 85% of its production to customers in more than 45 countries in the 5 continents.

KPA Unicon provides responsible energy solutions for efficient energy production. The company specializes in boiler and power plant projects. The solutions utilize biomass fuels as well as fossil fuels sustainably. KPA Unicon also provides operation and maintenance services, and offers support during the whole life cycle of plants. KPA Unicon’s headquarters are located in Pieksämäki, Finland. The company employs 250 energy industry professionals.

Additional information:

Pentti Savolainen, Project Development Director, KPA Unicon Oy, pentti.savolainen@kpaunicon.com

Edin Paredes, Deputy Project Director, Cartulinas CMPC S.A., eparedesc@papeles.cmpc.cl

Metsäpaikka on nyt Wuudis

MHG Systems ryhtyy kehittämään Metsäpaikka-palvelua kansainvälisille markkinoille juuri käynnistyneen mittavan big data hankkeen, DataBion, kautta. MHG Systems toimii metsäsektorin hankevetäjänä hankkeessa, jossa Metsäpaikka lanseerataan kolmessa maassa hankkeen puitteissa Wuudis-nimellä. Tästä eteenpäin Metsäpaikka-palvelu tunnetaan myös Suomessa Wuudis-palvelun nimellä. Muutokset tulevat näkymään palvelussa lähipäivinä, mutta eivät kuitenkaan vaikuta itse palvelun käyttöön.

Wuudis-palvelu matkalla kansainväliseksi metsä-omaisuuden hoidon kokonaisvaltaiseksi digipalveluksi

Wuudis kehittyy voimakkaasti kohti metsäomaisuuden hoidon kokonaisvaltaista digiajan hallintapalvelua, joka synkronoituu viranomais- ja satelliittitietojärjestelmiin. ”Viranomaisjärjestelmiin kytkeytyminen tapahtuu standardikäytäntöjen ja vakiintuneiden rajapintojen kautta ja satelliittikuvatietoon rakenteilla olevan palveluportaalin kautta”, kertoo MHG Systemsin toimitusjohtaja Seppo Huurinainen, joka toimii DataBio-hankkeessa metsäpilottien hankevetäjänä. ”DataBio antaa meille uusia resursseja ja maailmanluokan osaamista big datan, mm. Copernicus-satelliittikuvien tulkintaan ja uusien kaukokartoitusmenetelmien käyttöönoton ja satelliittiperusteisen metsävaratiedon hyödyntämisen Wuudis-palvelussa”, jatkaa Huurinainen.

DataBio – Euroopan laajin alkutuotannon big data -hanke

Databio-hanke (H2020 Big data Public-Private Partnership project) on Euroopan tasolla jättihanke, jonka budjetti on 16,2 M€. Hanke avaa Wuudikselle pilotoinnit Tsekeissä, Belgiassa ja Espanjassa sekä MHG Systemsille kokonaan uudenlaista liiketoimintaa metsien monitorointityökalujen rakentumisen myötä Wuudis-ekosysteemissä.

Samassa yhteydessä Wuudis Oy:n omistuspohja muuttuu niin, että MHG Systems Oy:stä tulee enemmistöomistaja. Omistusrakenteen muutoksen myötä Wuudis Oy:n toimitusjohtajaksi on nimetty MH, MML Seppo Huurinainen.

 

Lisätietoja: Seppo Huurinainen, CEO, MHG Systems, +358 44 581 4950, seppo.huurinainen@mhgsystems.com 

Alansa edelläkävijöihin kuuluva MHG Systems tarjoaa biotalouden arvoketjujen kaikille toimijoille big dataa ja mobiilia teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa toimintaa ja minimoida kustannuksia sekä ympäristövaikutuksia. Työkalut mahdollistavat materiaali- ja henkilöresurssien optimoinnin ja entistä älykkäämpien ja tuottavampien liiketoimintamallien käytön.

Wuudis on ainoa markkinoilla oleva sekä metsänomistajille että metsäpalvelujen tarjoajille suunnattu kaupallinen palvelu, jonka avulla metsäomaisuuden hallinta ja hoito onnistuvat yhdessä paikassa. Wuudis-palvelu kääntää uuden digitaalisen sivun suomalaisen metsäomaisuuden hoidon historiassa. Wuudiksen uuden palvelun, markkinapaikan, avulla metsänomistaja pystyy tilaamaan, kilpailuttamaan ja virtuaalisesti kontrolloimaan metsänhoitotyönsä – vaikka kotisohvaltansa käsin.

Lisätiedot: www.mhgsystems.com, http://databio.eu/, www.wuudis.com

Eteläsavolaisille neuvontaa asuntojen korjauksiin, jätevesien käsittelyyn ja energiankäytön tehostamiseen

Eteläsavolaisille tarjotaan maksutonta neuvontaa asuntojen korjauksista, jätevesien käsittelystä ja kodin energia-asioista. Apua saa korjausrakentamisen suunnitteluun ja korjausavustusten hakemiseen, jätevesien käsittelyyn sekä lämmitysjärjestelmien valintaan ja energiankäytön tehostamiseen. Neuvontatahoja on useita, mutta yhteistä on Etelä-Savon asukkaille tarjottava maksuton neuvonta.

Vanhustyön keskusliitto tarjoaa maksutonta korjausneuvontaa sotainvalideille, veteraaneille ja yli 65-vuotiaille.  Alueelliset korjausneuvojat avustavat asunnon muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja mahdollisten korjausavustusten hakemisessa.

”Asiakkaiden kanssa käydään ensin puhelimessa läpi halutut muutostarpeet ja perustiedot. Jos muutostyöt katsotaan tarpeellisiksi, sovitaan tapaaminen, jossa kartoitetaan tilanne, tehdään mittauksia ja selvitetään muutostöiden vaihtoehdot ja kustannusarviot. Myös avustushakemusten tekemisessä autetaan.”, kertoo korjausneuvoja Ismo Kortman Vanhustyön keskusliitosta.

Jätevesineuvontaa tarjotaan Omavesi-hankkeen puitteissa. Lainsäädännössä on annettu yleiset puhdistusvaatimukset jätevesien käsittelylle ja sen tehokkuudelle. Kiinteistön omistaja on velvollinen puhdistamaan jätevedet vaatimusten mukaan. Lisäksi kiinteistön jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet.

”Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö on muuttumassa kevään aikana. Muutokset koskevat kiinteistöjä, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004. Se kuinka lainsäädännön muutokset vaikuttavat oman kiinteistön jätevesien käsittelyyn voi varmistaa jätevesineuvojalta. Jätevesineuvojan tavoittaa puhelimitse, mutta kiinteistön omistajalla on mahdollisuus tilata neuvoja myös kiinteistökäynnille. Neuvontaa on mahdollista saada hankkeen puitteista vuoden 2017 loppuun saakka.”, kertoo jätevesineuvoja Airi Määttä Omavesi-hankkeesta.

Kuluttajien energianeuvonta Etelä-Savossa tarjoaa kaikille alueen kotitalouksille apua energiankulutukseen ja ‑tuottamiseen liittyvissä asioissa. Neuvonnan aiheita ovat lämmitysjärjestelmien valinnat, asumisen energiankulutus, uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuus, aurinkoenergia ja loma-asumisen energiatehokkuus.

”Usein kysytään erilaisten lämmitysjärjestelmien sopivuudesta vanhan tilalle ja eri järjestelmien hankinta- ja käyttökustannuksista. Tiedossa ei tarvitse kuitenkaan olla suurta energiaremonttia, vaan esimerkiksi tavallista suurempi energialasku voi kannustaa soittamaan ja kartoittamaan onko energiankäyttö normaalia ja olisiko sitä mahdollista tehostaa.”, kertoo energianeuvoja Laura Vuorinen.

Ota yhteyttä neuvojiin:

Korjausneuvonta: Ismo Kortman, 0500 651 737, ismo.kortman@vtkl.fi

Jätevesineuvonta: Airi Määttä, 050 311 7135, airi.maatta@mikkeli.fi

Energianeuvonta: Laura Vuorinen, 0440 361 623, energianeuvonta@mikseimikkeli.fi

 

Lisätiedot:

Laura Vuorinen, energianeuvoja, Kuluttajien energianeuvonta Etelä-Savossa, 0440 361 623, laura.vuorinen@mikseimikkeli.fi

Ismo Kortman, korjausneuvoja, Vanhustyön keskusliitto, 0500 651 737, ismo.kortman@vtkl.fi

Airi Määttä, jätevesineuvoja, Omavesi-hanke, 050 311 7135 airi.maatta@mikkeli.fi

Scandinavian Biopower Oy investoimassa Mikkelin biohiilipellettitehtaaseen – toisi yli 400 työpaikkaa

Hollantilaisen sijoitusyhtiön Momentum Capitalin tytäryhtiö Scandinavian Biopower Oy on tehnyt investointipäätöksen Mikkeliin rakennettavasta biohiilitehtaasta. Investoinnin arvo on noin 70-80 miljoonaa euroa. Investointipäätöksen ehtojen toteutuessa biohiilitehdas tullaan rakentamaan vuosien 2017-2018 aikana.

Tehtaan rakentaa Scandinavian Biopower Oy. Hankkeen rahoitukseen osallistuu myös muita suomalaisia ja ulkomaisia biohiililaitosinvestoinnista kiinnostuneita tahoja.

Tehdashankkeella tulee olemaan merkittävä työllistävä vaikutus Mikkelin seudulla. Biohiilitehtaalle syntyy investoinnin myötä arviolta 55 suoraa työpaikkaa ja puunkorjuuseen sekä logistiikkaan noin 400 työpaikkaa. Lisäksi laitoksen rakennustöiden työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 200 miestyövuotta.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on toiminut keskeisenä yhteistyökumppanina tehdashankkeen valmistelussa.

– Mikkeli on luonteva valinta Suomen ensimmäisen biohiilitehtaan sijoittumispaikaksi, sillä Etelä-Savossa on tehty usean vuoden ajan työtä kaupallisen biohiilituotannon mahdollistamiseksi. Taustatyö käynnistyi jo lähes 10 vuotta sitten Miktech Oy:ssä. Tuotannon edellytyksiä on selvitetty vuosien varrella useissa eri hankkeissa, joita on rahoitettu muun muassa EU:n rakennerahasto-ohjelmasta. Pitkäjänteinen työ, paikallisten toimijoiden sitoutuminen ja yhteistyö tuottavat nyt tulosta. Alueelta löytyy raaka-ainetta ja sopiva toimintaympäristö yhteistyökumppaneineen, kertoo ohjelmajohtaja Jussi Heinimö Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.

Scandinavian Biopower Oy:n tiedote 161129 Biohiilitehdas – tiedote (PDF)

Metsähakkeen käytön nykytila ja tulevaisuuden näkymät kiinnostivat metsäalan sidosryhmiä

Metsäenergian käytön nykytilaa, toimintaympäristön ja metsänhoidon haasteita metsäbiomassan käytön ja jalostuksen lisäämiselle Etelä-Savossa tarkasteltiin Mikkelissä 14.11.2016 pidetyssä Energiapuusta enemmän-seminaarissa. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Metsäkeskuksen järjestämä seminaari kokosi yhteen satakunta Etelä-Savon metsänomistajaa, metsäenergian hankintaketjun toimijaa ja metsäalan opiskelijaa pohtimaan metsäenergian käytännön haasteita uuden energia- ja ilmastostrategian julkistamisen kynnyksellä.

Metsähakkeen käyttö energiantuotantoon on lisääntynyt ja vakiintunut Etelä-Savossa ja sen ennakoidaan edelleen vahvistuvan.  Metsähakkeen osuus Etelä-Savon yhteensä seitsemän terawattitunnin kokonaisenergiankulutuksesta oli 12 % vuonna 2015, mikä on kolminkertainen verrattuna koko maan keskiarvoon. Metsähakkeen käyttömäärän vuotuiseen vaihteluun Etelä-Savossa vaikuttavat vuotuinen keskilämpötila, sähkön markkinahinta sekä energiapolitiikan ohjaus- ja tukikeinot.

Seminaarin esityksissä tuotiin kuitenkin esille vakava huoli metsäenergian kokonaistilanteesta, käyttötavoitteiden karkaamisesta ja puupolttoaineiden tämän hetken ylitarjonnan tilanteesta. Seminaarin alustajien Bioenergia ry:n, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Etelä-Savon Energia Oy:n, MTK:n metsälinjan, Metsäkeskuksen, Fixteri Oy:n, Kotimaiset Energiat Oy:n ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n puheenvuoroissa tuotiin esille energiapoliittisten ohjauskeinojen ja toimenpiteiden tarve metsähakkeen kilpailukyvyn ja puuenergian tuotannon kannattavuuden turvaamiseksi verrattuna fossiilienergiaan. Energiapolitiikan ohjauskeinoilla tulisi turvata etenkin kaukolämpövoimaloiden yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon kannattavuus. Tässä asiassa odotukset kohdistuvat pian julkistettavaan hallituksen energia- ja ilmastostrategiaan.

Metsähakkeen tuotannon väheneminen ja menekkivaikeudet viivästyttävät nyt kiireellisiä nuorten metsien pienpuuharvennuksia ja ovat johtamassa metsähoitorästien kasvuun.  Koneyrittäjien suhdannekyselyn mukaan 40 % puunkorjuu- ja haketusalan yrittäjistä pitää metsähakkeen suhdannenäkymää heikkona, mikä on johtanut mm hakeurakoitsijoita toiminnan sopeuttamiseen vähentyneeseen kysyntään. Metsähakkeen kilpailukykyä parantavia toimenpiteitä tarvittaisiin nopeasti, jotta vajaakäytössä olevalle metsähakkeen tuotanto- ja kuljetuskapasiteetille saataisiin lisäkäyttöä ja sitä kautta myös purettua metsien hoitorästejä.

Metsäenergiaketjun tehostamista ja tuottavuuden parantamista tarvitaan myös biojalosteiden tuotannon kestävän raaka-ainepohjan luomiseen.  Seminaarissa todettiin metsähakkeen käytön määrältään suurimpien lisäysmahdollisuuksien Etelä-Savossa olevan tulevaisuudessa energia- ja materiaalikäyttöön suunnattujen biojalosteiden, kuten biohiilen, biohiilipellettien tai pyrolyysiöljyn tuotannossa. Maakunnan metsähakepotentiaalin todettiin riittävän hyvin myös biojalosteiden tuotantoon. Etelä-Savon metsien kestävästi hyödynnettävissä oleva metsähakepotentiaali on kaksi kertaa nykyisen metsähakkeen käyttömäärän suuruinen.

Jos kiinnostuit, seminaarin aineistot ovat Biosaimaa-sivustolla: http://biosaimaa.fi/aineistot -> Tilaisuuksien aineistot

 

Lisätiedot:

Jussi Heinimö, ohjelmajohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 040 544 0936, jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi

Kyösti Turkia, bioenergian ja biotalouden asiantuntija, Suomen metsäkeskuksen kaakkoinen palvelualue, 0400 256 714 kyosti.turkia@metsakeskus.fi

 

Energiapuusta enemmän on Metsäkeskuksen Etelä-Savon alueyksikön ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhteisesti toteuttama kehittämishanke, jonka tavoitteita ovat: energiapuun saatavuuden edistäminen ja metsäenergiaketjun kannattavuuden parantaminen, metsänomistajien energiapuutiedon lisääminen ja uusien metsäpolttoainetta hyödyntävien käyttökohteiden perustaminen ja energiapuuliiketoiminnan kehittäminen. Hanke saa EAKR-rahoitusta, jonka on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liikeidean arvioinnista alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää yrityksestä www.mikseimikkeli.fi

© Biosaimaa 2019