Metsänhoitopalveluiden tilaaminen ja puukaupan kilpailuttaminen sähköistyy kertaheitolla

Metsäpaikka–palvelun kehittäjät, mikkeliläiset Wuudis Oy ja MHG Systems Oy, julkistivat Metsämessujen yhteydessä sähköisen Markkinapaikan. Markkinapaikassa metsänomistajat voivat entistä vaivattomammin tilata metsänhoitopalveluita ja aidosti kilpailuttaa puukauppansa vaikka kotisohvalta. Markkinapaikka on lajissaan ainoalaatuinen koko maailmassa.

Metsäpaikka – Helpompaan metsäomaisuuden hoitoon

Metsäpaikka on mikkeliläisen metsä- ja bioenergia-alan ohjelmistokehitykseen erikoistuneen MHG Systems Oy:n ja sen spinn-off yrityksen, Wuudis Oy:n kehittämä palvelu. Metsäpaikan avulla metsänomistaja hallitsee metsäomaisuuttaan ja ylläpitää metsävaratietojansa yhdessä luotettavassa paikassa. Palvelu mahdollistaa kätevän yhteydenpidon metsäpalvelutarjoajiin ja puunostajiin metsänomistajan haluamilla käyttöoikeuksilla tehden metsäomaisuuden hoidosta nykyistä helpompaa ja kannattavampaa. Metsäpalvelujen tarjoajalle ja puunostajalle Metsäpaikka tarjoaa suoran yhteyden metsänomistajiin, luottamuksen saatuaan heidän metsävaratietoihinsa ja Metsäpaikan työkalujen avulla ainutlaatuisen asiakaspalvelukokemuksen molemmille osapuolille.

”Käytännössä tulemme siirtämään metsäasioiden hoidon sähköiseen muotoon kokonaan tulevaisuudessa. Metsänomistajarakenteen muuttuessa ja metsäalan digitalisoituessa on erityisen tärkeää panostaa uusiin sähköisiin palveluihin, jotka tekevät metsäasioiden hoitamisen metsänomistajalle helpoksi. Myös yritysten on jatkossa keskityttävä enemmän asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseen ja uusien asiakkaiden hankintaan sähköisten palveluiden kautta”, kertoo Wuudis Oy:n toimitusjohtaja Tomi Järvinen.

Kilpailutuksella ja ryhmämyynnillä parempi hinta

Metsänomistajalle aito kilpailutus tuo aina lisäeuroja puukauppatiliin. Ryhmämyynnillä voidaan kasvattaa tarjottavaa puunmyyntierää ja samalla tuoda tarjolle erilaisia puunostajia kiinnostavia puutavaralajeja. Ryhmämyynnin avulla pienempikin leimikko saattaa mennä kaupaksi hyvällä hinnalla osana suurempaa kauppaa. Metsäpaikan Markkinapaikka kilpailuttaa kaikki metsätilan sijaintikunnassa olevat puunostajat parilla klikkauksella. Metsänomistajalle Markkinapaikan käyttö on täysin ilmaista. Komissiolasku puukaupasta lankeaa aina puunostajalle ja metsätöiden kilpailutuksessa urakan voittaneelle yritykselle.

Miten pääsen mukaan?

Markkinapaikan käyttäjäksi pääsee täyttämällä yhteystiedot nettiosoitteessa metsäpaikka.fi/markkinapaikka. Metsäpaikka on juuri aloittanut pilotit metsäomistajien, metsäpalveluyritysten ja puunostajien kanssa. Keväällä 2017 päättyvän pilottijakson aikana Markkinapaikan toiminnallisuutta hiotaan ja siitä kerätään palautetta.

Lisätiedot markkinapaikasta ja ilmoittautuminen pilottiin

Tomi Järvinen, CEO (Wuudis Oy), +358 40 559 6174

tomi.jarvinen@wuudis.com

Lisätietoja

Seppo Huurinainen, CEO, +358 44 581 4950

seppo.huurinainen@mhgsystems.com

MHG Systems

Alansa edelläkävijöihin kuuluva MHG Systems tarjoaa biotalouden arvoketjujen kaikille toimijoille mobiilia teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa toimintaa ja minimoida kustannuksia sekä ympäristövaikutuksia. Työkalut mahdollistavat materiaali- ja henkilöresurssien optimoinnin ja entistä älykkäämpien ja tuottavampien liiketoimintamallien käytön. Lisätiedot: www.mhgsystems.com

Metsäpaikka

Metsäpaikka on ainoa markkinoilla oleva sekä metsänomistajille että metsäpalvelujen tarjoajille suunnattu kaupallinen palvelu, jonka avulla metsäomaisuuden hallinta ja hoito onnistuvat yhdessä paikassa. Metsäpaikka-palvelu kääntää uuden digitaalisen sivun suomalaisen metsäomaisuuden hoidon historiassa. Metsäpaikan uuden markkinapaikan avulla metsänomistaja pystyy tilaamaan ja kilpailuttamaan niin puukauppansa kuin metsänhoitotyönsä – vaikka kotisohvaltansa käsin.

Inraylle 1,2 miljoonaa Euroopan komissiolta bioenergiatuotannon tehostamiseen

Euroopan komissio on myöntänyt Inraylle noin 1,2 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -ohjelman rahoitusta biovoimalaitosten tuotannon tehostamiseen tarkoitetun OPTIFUEL -järjestelmän demonstrointiin. OPTIFUEL -järjestelmä pohjautuu Inrayn kehittämään reaaliaikaiseen röntgenmittaukseen, jolla polttoaineen laatua mitataan prosessin eri vaiheissa Turun Seudun Energiatuotannon voimalaitoksella ja paperitehtaalla Iso-Britanniassa. Tavoitteena on optimoida energian tuotantoprosessia polttoaineen tehokkaammalla hallinnalla.

Bioenergiatuotannon keskeinen haaste on polttoaineiden laadun vaihtelut. Biopolttoaineet voivat sisältää vettä 15– 80 % ja palamatonta ainesta jopa viidenneksen. Pahimmillaan kuorman energiasisältö on alhaisempi kuin mitä sen käsittelyyn ja kuljetukseen on käytetty energiaa. Nämä huonolaatuiset kuormat aiheuttavat voimalaitoksille kustannuksia ja haasteita voimalaitoksen operointiin. Mikäli reaaliaikainen laatutieto on voimalaitosten käytössä, on huonolaatuistenkin polttoaineiden osalta mahdollista tehdä ennakoivia toimenpiteitä ja vähentää niiden aiheuttamia lisäkustannuksia.

”Inray on kehittänyt tiiviissä yhteystyössä asiakkaiden kanssa reaaliaikaisen polttoaineen laadunmittausjärjestelmän joka korvaa näytteenottoon perustuvat menetelmät. Ensimmäisen kerran järjestelmää pilotoitiin Etelä-Savon Energian voimalaitoksella vuonna 2011. Nyt järjestelmä on tuotantokäytössä kotimaisilla voimalaitoksilla. Myönnetty EU -rahoitus mahdollistaa järjestelmän kehittämisen uudelle tasolle ja sen saattamisen nopeammin globaaleille markkinoille.”, kertoo tj. Janne Kovanen.

Lisätietoja:
Janne Kovanen, toimitusjohtaja, 044-9677927
Mika Muinonen, myyntijohtaja, 050-3509071

Inray Oy kehittää jatkuvatoimisia röntgenmittausjärjestelmiä ja tuotannon optimointityökaluja erityisesti energiantuotannon tarpeisiin. Yhtiön päätuotteena on INRAY FUEL polttoaineen laadunmittausjärjestelmä, jonka avulla asiakkaat säästävät tuotantokustannuksissa ja vähentävät toiminnasta aiheutuvia päästöjä. www.inray.fi

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotantokapasiteetilla. Yhtiön osakkaina ovat Fortum (49,5%), Turku Energia (39,5%) ja kaupungit Raisio (5%), Naantali (3%), Kaarina (3%). www.tset.fi

Horisontti 2020 on Euroopan unionin kahdeksas puiteohjelma, jonka tarkoituksena on tukea ja kannustaa tutkimusta eurooppalaisella tutkimusalueella. Horisontti 2020:n ohjelmakausi ulottuu ajanjaksolle 2014–2020 ja tarjoaa lähes 80 miljardia euroa rahoitusta. Ohjelman tavoitteena on tukea kasvua ja työpaikkojen syntymistä Euroopassa sekä vahvistaa eurooppalaisten yritysten globaalia asemaa. www.tekes.eu/

Metsäalan digitalisaatioon vauhtia – Wuudis Oy lähtee viemään Metsäpaikkaa uusille urille!

Metsäpaikka on ainoa riippumaton neutraali sähköinen sekä metsänomistajan että metsäyrittäjän työkalu. Metsäpaikan avulla metsänomistaja hallitsee metsäomaisuuttaan, ylläpitää metsävaratietonsa ja pitää yhteyttä metsäpalvelutarjoajiin. Metsäpalvelujen tarjoajalle Metsäpaikka tarjoaa suoran yhteyden metsänomistajaan, tämän metsävaratietoihin ja sitä kautta ainutlaatuisen asiakaspalvelukokemuksen.

Mikkeliläisen pitkänlinjan metsäohjelmistoyritys MHG Systems Oy:n kehittämä Metsäpaikka ottaa nyt uuden loikan, kun kesäkuussa sen edelleen kehittämistä varten perustettiin uusi yritys, Wuudis Oy. Wuudis Oy:n omistajiksi lähtevät Metsäpaikan kehittämisessä mukana ollut tiimi vetäjänään toimitusjohtaja Tomi Järvinen. Wuudis Oy:n perustamisen yhteydessä myös Rangunkorpi Oy:n omistama Metsätie.fi-palvelu liitetään osaksi Metsäpaikkaa. Samalla Metsäpaikan tavoitteita kasvatetaan ja suuntaa muutetaan kohti laajempaa hyötyä metsäalan toimijoille.

Metsäpaikasta valtakunnallinen metsäurakkaportaali

Syksyllä Metsäpaikka laajenee metsäpalveluiden ja puukaupan urakkaportaaliksi, jossa metsänomistaja pystyy tavoittamaan niin paikalliset metsäpalveluyrittäjät kuin puunostajat. ”Metsäalalla on vihdoin näkymässä vahvaa kehitystä kohti digitaalisia palveluita hitaasta käynnistymisestä huolimatta. On hienoa jatkaa vuonna 2013 aloitettua työtä etulinjassa nyt Wuudis Oy:n mukana,” kertoo Wuudis Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Pohjola.

Wuudis Oy:n tavoitteena on laajentaa palvelu myös ulkomaille. ”Wuudis Oy:n perustaminen antaa Metsäpaikalle aivan uudenlaisen mahdollisuuden kehittyä ja laajentua valtakunnallisesti merkittäväksi toimijaksi”, sanoo Wuudis Oy:n toimitusjohtaja Tomi Järvinen. Wuudis Oy keskustelee paraikaa sijoittajien kanssa rahoituskierroksen toteuttamisesta.

”On hienoa katsoa, kun innostunut nuori tiimi ottaa ohjat käsiinsä startup-yrittäjinä. Uskon vahvasti, että uuden yhtiön myötä myös Metsäpaikan kaupallistaminen pääsee hyvään alkuun”, toteaa Wuudiksen yhtenä omistajana ja hallituksen jäsenenä jatkava MHG Systemsin toimitusjohtaja Seppo Huurinainen.

Metsäpaikkaa voi jo nyt käyttää oman metsäomaisuutensa ja metsävaratietojensa hallintaan niin kännykällä kuin tietokonepäätteellä. Tutustu palveluun osoitteessa www.metsapaikka.fi

Lisätietoja
Lisätietoja Metsäpaikka -palvelusta antaa:

Tomi Järvinen
Toimitusjohtaja
Wuudis Oy
Puh. 040 559 6174

Mikko Pohjola
Hallituksen puheenjohtaja
Wuudis Oy
Puh. 041 437 2044

Seppo Huurinainen
Toimitusjohtaja
MHG Systems Oy
Puh. 044 5814 950

Tietoja MHG Systemsistä
Alansa edelläkävijöihin kuuluva MHG Systems Oy tarjoaa biotalouden arvoketjujen kaikille toimijoille mobiilia teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa toimintaa ja minimoida kustannuksia sekä ympäristövaikutuksia. Työkalut mahdollistavat materiaali- ja henkilöresurssien optimoinnin ja entistä älykkäämpien ja tuottavampien liiketoimintamallien käytön.

Lisätietoja MHG Systemsistä on osoitteessa www.mhgsystems.com

Tietoja Metsätie.fistä
Metsätie.fi on Mikko ja Matti Pohjolan vuonna 2013 perustama ensimmäinen yksityinen valtakunnallinen metsänomistajien ja metsäpalveluyrittäjien kohtauspaikka. Rangunkorpi Oy on metsäomaisuuden hallintaan, metsäpalveluihin ja konsultointiin keskittynyt perheyritys.

Syksyn herkut talteen energiaa säästäen – vinkit kylmälaitteiden tehokkaaseen käyttöön

Syksyn sadon kypsyessä on hyvä valmistella kylmälaitteet säilömistä varten. Vaikka laitteet olisivat energiamerkeillä varustettuja, on niiden toiminta energiatehokasta ainoastaan oikein käytettynä.

Muun muassa huonelämpötila vaikuttaa kylmälaitteen toimintaan, ja päivien viiletessä syksyä kohti on hyvä kiinnittää huomiota laitteiden sisälämpötilaan.

”Sopivat sisälämpötilat kylmälaitteissa varmistavat elintarvikkeiden hyvän säilyvyyden. Energiaa kuluu vain tarvittava määrä eikä ruokahävikkiäkään synny niin helposti”, kertoo energianeuvoja Laura Vuorinen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:ltä.

Kuluttajien energianeuvonta Etelä-Savossa listaa seuraavat vinkit kylmälaitteiden tehokkaaseen käyttöön:

 1. Sulata ja puhdista pakastin sekä imuroi takana oleva putkisto. Varmista samalla, että ilma kiertää laitteen ympärillä eikä vieressä ole lämpöä tuottavia laitteita. Mitä lämpimämpi sijoituspaikka kylmäsäilytyslaitteella on, sitä enemmän se käyttää sähköä pysyäkseen asetuslämpötilassa.
 2. Tarkista kylmälaitteiden sisälämpötilat mittaamalla ja säädä kohdilleen. Jääkaapin peruslämpötilan pitäisi olla keskimäärin 5–6 astetta, pakastimen -18. Helpointa on laittaa vesilasi jääkaappiin ja siihen lämpömittari. Pakastimen lämpötilan mittaukseen tarvitaan ulkolämpömittari. Uusimpienkaan kylmälaitteiden näytöt eivät välttämättä kerro totuutta laitteiden todellisista lämpötiloista, joten asia kannattaa itse tarkistaa.
 3. Hyödynnä viileä ulkoilma ja esijäähdytä kylmäsäilytykseen meneviä ruokia parvekkeella tai terassilla.
 4. Sulata pakastimesta otetut tuotteet jääkaapissa.
 5. Pidä jääkaappi siistinä, pyyhi sisäpinnat, ritilät ja hyllylevyt säännöllisesti.

 

Lisätietoja:

Laura Vuorinen, energianeuvoja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361 623, laura.vuorinen@mikseimikkeli.fi

 

Kuluttajien energianeuvonta Etelä-Savossa on hanke, joka tarjoaa puolueetonta ja maksutonta neuvontaa kodin energia-asioissa maakunnan asukkaille ja loma-asukkaille. Neuvontaa tarjotaan puhelimitse ja sähköpostitse sekä tilaisuuksia ja koulutuksia järjestämällä. Energianeuvonnan tarjoamisen Etelä-Savossa mahdollistavat Mikkelin seutu, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy ja Suur-Savon energiasäätiö. Kuluttajien energianeuvonta Etelä-Savossa on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n koordinoima hanke. Lisää tietoa kodin energiankäytöstä löydät www.eneuvonta.fi –sivustolta sekä energiayhtiösi nettisivuilta.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi

Selvitys: Biohiili on kustannustehokas uusiutuva energiamuoto ja soveltuu suoraan korvaamaan kivihiiltä

Biohiilipelletti on uusi ja kustannustehokas vaihtoehto uusiutuvan energian tuotantoon, todetaan Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n teettämässä selvityksessä. Biohiilipelletillä on merkittävää potentiaalia uusiutuvan energian tuotannossa, ja Suomen energiatukijärjestelmän uudistuessa biohiilelle olisikin perusteltua taata vastaava tuki kuin muille uusiutuville energiamuodoille.

Biohiilipelletti on biomassasta lämpökäsittelemällä valmistettua uusiutuvaa polttoainetta, joka vastaa polttoteknisiltä ominaisuuksiltaan kivihiiltä. Biohiilipelletti on uusi globaaleille markkinoille tulossa oleva tuote, jonka tuotannon ja käytön arvioidaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Kustannustehokkuus on keskeinen kriteeri uusiutuvien energialähteiden käytön tukemisessa. Koska biohiili on uusi polttoaine, sen kilpailukyvystä muihin uusiutuvan energian muotoihin nähden ei ole ollut juurikaan julkaistua tietoa saatavilla. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy teetti siksi selvityksen, jossa vertailtiin biohiilellä yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa tuotetun sähkön kilpailukykyä muilla uusiutuvan energian muodoilla tuotettuun sähköön nähden. Selvityksen toteutti GreenStream Network.

– Vertailimme biohiilellä yhteistuotantolaitoksilla tuotetun sähkön laskennallisia tuotantokustannuksia mm. tuulivoiman ja puulauhdesähkön kustannuksiin. Selvityksen puitteissa tehdyt laskelmat osoittavat, että kivihiilen korvaaminen biohiilellä nykyisissä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa olisi kustannuksiltaan kilpailukykyinen keino lisätä uusiutuvan energian osuutta Suomessa, kertoo projektipäällikkö Roland Magnusson GreenStream Network Oyj:stä.

Vaikka biohiilen tuotantokustannukset ovat vaihtoehtoihin verrattuna kilpailukykyiset, biohiili ei kilpaile samalta lähtöviivalta muiden uusiutuvien energiamuotojen kanssa. Nykyinen uusiutuvan energian tukijärjestelmä rajaa metsähakkeesta valmistetulla biohiilellä tuotetun sähkön tuen ulkopuolelle. Tukijärjestelmää ollaan kuitenkin uudistamassa. Uudistusta suunnittelee Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä.

– Uudessa järjestelmässä biohiilellä tuotettua sähköä tulee tukea vastaavasti kuin muita uusiutuvia energiamuotoja. Tämä luo edellytyksiä tuoda biohiilipelletit kaupallisille markkinoille Suomessa, toteaa ohjelmajohtaja Jussi Heinimö Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä. – Biohiilellä on vaihtoehtoihin verrattuna merkittäviä etuja: sillä voidaan helposti korvata kivihiiltä olemassa olevissa alun perin kivihiilen polttoon suunnitelluissa voimalaitoksissa, ilman merkittäviä lisäinvestointeja nykyisiin tai uusiin laitoksiin. Biohiili vähentää siis suoraan kivihiilen käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä, ja tukee näin Suomen tavoitteita luopua kivihiilestä vuoteen 2030 mennessä.

Energiatukijärjestelmän uudistus ja tuen takaaminen biohiilelle edesauttaisivat biohiilipellettien tuotantoinvestointien toteuttamista. Tällä olisi myös aluetaloudellisia vaikutuksia: yksi 250 000 tonnia biohiiltä vuodessa tuottava tehdasyksikkö loisi yli 300 työpaikkaa, joista suurin osa syntyisi metsäbiomassan korjuuketjuun.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on työskennellyt pitkään ja määrätietoisesti luodakseen edellytyksiä biohiilipellettien teolliselle tuotannolle Mikkelin seudulla. Työn tuloksena Mikkeliin valmistui vuoden 2014 lopulla lähes teollisen mittakaavan demolaitos biohiilipellettituotantoon.

Lue Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla -esitys.

 

Lisätietoja:

Jussi Heinimö, ohjelmajohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi, 040 544 0936

Roland Magnusson, projektipäällikkö, GreenStream Network Ltd., puh. 040 840 8004, roland.magnusson@greenstream.net

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa.

Biojalostamoinvestointien edistäminen ja valmistelu Etelä-Savossa 2016-17 -hanke edistää kaupallisten teollisen kokoluokan biojalostamoinvestointien ja biojalostustoiminnan syntymistä Mikkelin seudulle. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Mikkelin seutu. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

GreenStream Network Ltd. on päästökaupan, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden markkinoilla toimiva yksityinen yritys, joka tuottaa neuvonantopalveluita sekä rahoittaa ja toteuttaa teollisuuden energiatehokkuusinvestointeja Kiinassa suomalaisella teknologialla.

Maksuton energianeuvonta kaikkien saatavilla – nyt kohdistetut koulutukset yleisötilaisuuksien ja henkilökohtaisen neuvonnan rinnalle

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy järjestää puolueetonta ja maksutonta energianeuvontaa eteläsavolaisille kuluttajille ja loma-asukkaille. Neuvontapalvelulle haetaan nyt uusia väyliä: tavoitteena on, että tietous energiatehokkaasta asumisesta ja arkielämästä tavoittaisi eteläsavolaiset kuluttajat mahdollisimman tehokkaasti.

Kuluttajien energianeuvonnan pääpainopisteitä ovat mm. asumisen energiankulutus, kotitalouksien laitehankinnat, rakennusten lämmitys ja lämmitystapavalinnat, uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuus, sähkön pientuotanto sekä loma-asuntojen energiatehokkuus. Neuvontaa on tarjottu kuluttajille tähän saakka yleisötilaisuuksissa ja energianeuvontapisteissä. Tämä toiminta jatkuu edelleen, mutta sen rinnalle tuodaan nyt uusia kanavia. Saatavilla on esimerkiksi suoraan taloyhtiöille, asukasyhdistyksille ja erilaisille järjestöille suunnattuja koulutustilaisuuksia.

– Maksuttomien koulutusten sisältö suunnitellaan kohderyhmälle sopivaksi. Aiheena voi olla esimerkiksi kodin tai lämmityksen energiatehokkuus tai lämmitysjärjestelmän vaihto ja valinta. Kodin energiatehokkuus -teema sopii hyvin taloyhtiöille, sillä vinkkejä voi hyödyntää asumismuodosta riippumatta. Lämmitykseen ja lämmitysjärjestelmän vaihtoon liittyvät koulutukset vastaavat puolestaan enemmän omakotiasujan tarpeisiin, kertoo projektipäällikkö Laura Vuorinen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä. – Koulutuksesta kiinnostuneet taloyhtiöt ja muut tahot voivat ottaa yhteyttä suoraan minuun ja kertoa tarpeistaan, Vuorinen kannustaa.

Kuluttajia neuvotaan energia-asioissa tarvittaessa myös henkilökohtaisesti. – Nyt talvella ajankohtaisia ovat neuvot siihen, kuinka energiankulutuksen voi pitää kurissa kovilla pakkasilla. Esimerkiksi takkaa kannattaa hyödyntää pahinten pakkasten aikana, ja suuri vaikutus on myös oikealla huonelämpötilalla ja lämpötilan alentamisella lomien aikana tai tiloista, joissa oleskellaan vähän. Autoilijalle ajankohtainen vinkki on puolestaan se, että moottorille tärkeää esilämmitystä ei kannata pitkittää tarpeettomasti: – 10 °C lämpötilassa riittävä lämmitysaika sähköisellä esilämmittimellä on 2–3 tuntia ja polttoainetoimisella lämmittimellä korkeintaan 30 minuuttia.

Henkilökohtaista neuvontaa on saatavilla sekä puhelimitse Laura Vuoriselta numerosta 0440 361 623 että sähköpostitse osoitteesta laura.vuorinen@mikseimikkeli.fi. Vinkkejä voi kysellä myös Facebookissa Kuluttajien energianeuvonta Etelä-Savosta -sivulla.

Lisätietoja:

Laura Vuorinen, projektipäällikkö, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361 623, laura.vuorinen@mikseimikkeli.fi

biosaimaa.fi/projektit/kuluttajien-energianeuvonta-etela-savossa

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy edistää Mikkelin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä menestymistä toiminnan fokuksen ollessa erityisesti mikro- ja pk-yrityksissä.

Kuluttajien energianeuvonta Etelä-Savossa -hanketta koordinoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, ja sitä rahoittavat Mikkelin seutu, Suur-Savon Energiasäätiö, Etelä-Savon Energia Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy. Energianeuvonta Etelä-Savossa on osa Motivan koordinoimaa valtakunnallista energianeuvontaverkostoa.

Energianeuvonta Sähkön päivänä: Tiedätkö sinä, paljonko käytät sähköä?

Kun autosta loppuu polttoaine, on mittari punaisella ja käymme tankkaamassa sitä tasarahalla lisää. Sähkö on sen sijaan näkymätön arjen välttämättömyys, jonka käyttöä ja kustannuksia on vaikeampi seurata. Pohjoismaisena Sähkön päivänä 23.1. Motivan koordinoima kuluttajien energianeuvonta kannustaa suomalaisia selvittämään, paljonko sähköä kotona kuluu.

– Yllättävän harva pystyy kysyttäessä kertomaan oman vuosikulutuksensa kilowattitunteina tai edes euroina. Arvokkaana hyödykkeenä sen käyttöä kannattaa seurata ja varmistaa, ettei sähköä kulu turhaan. Energiayhtiön kulutusseurantapalvelu näyttää kulutuksen kilowattitunnin tarkkuudella, kotitalouksien sähkönkäytön asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta sanoo.

Asiakkaalle maksuttoman seurantapalvelun saa käyttöönsä oman sähköyhtiön verkkopalveluun kirjautumalla. Ongelmatilanteissa apua voi pyytää yhtiön asiakaspalvelusta.

– Kulutustiedot näkee vuosi-, kuukausi-, viikko-, päivä- sekä tuntitasolla. Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa, mikä riittää tavanomaiseen kulutusseurantaan loistavasti, Suur-Uski toteaa.

 

Näin luet kulutustietoja

Kulutustiedoista on hyötyä, kun seuraa niitä säännöllisesti ja oppii tulkitsemaan. Suur-Uski suosittelee vähintään kerran kuukaudessa vilkaisemaan kulutuslukemia ja tutustumaan niihin tarkemmin, jos poikkeamia ilmenee.

Kulutuspiikit osuvat aktiiviseen ajankohtaan, jolloin tehdään kotiaskareita. Jos kulutus on tasaista vuorokauden ympäri, on syytä etsiä syyllistä esimerkiksi laitekohtaisen kulutusmittarin avulla. Kokonaiskulutusta kannattaa verrata muiden vastaavien kotitalouksien keskimääräisiin kulutustietoihin. Vertailutietoja löytyy sähköyhtiöiden verkkosivuilta ja seurantapalveluista.

– Valaistus, kylmäsäilytys- ja muut keittiölaitteet, pyykkäys ja viihdelaitteet kuluttavat varustelutasosta ja käyttötavoista riippuen nelihenkisessä perheessä keskimäärin 3 500 kWh vuodessa. Sähkösauna ja kylpyhuoneen lattialämmitys useimmiten nostavat kulutusta 1 800 kWh. Energiatehokkaimmilla laitevalinoilla ja käyttötottumuksilla voi selvitä lähes puolta pienemmällä kulutuksella.

Päivi Suur-Uski arvioi, että lähes jokaisessa suomalaiskodissa on vielä mahdollista säästää sähkönkulutuksesta. Säästön suuruus riippuu sähkölaitteiden määrästä sekä käyttö- ja asumistottumuksista, mutta kymmenen prosentin säästön saa kasaan helpostikin.

– Yksittäisistä laitteista kiinnittäisin ensimmäisenä huomioni kylmäsäilytyslaitteisiin ja erillisiin sähkölämmittimiin, jotka voivat olla syöppöjä. Valaistuksessa kannattaa pikaisesti siirtyä energiatehokkaisiin lamppuihin, jos näin ei ole jo tehnyt. Äkillinen kulutuksen kasvu ilman näkyvää syytä voi olla merkki vioittuneesta sähkölaitteesta. Jos kotona on mukavuuslattialämmitys kylpyhuoneessa, sen aikaohjaus ja lämpötilojen rajoittamien voi pienentää kulutusta hyvinkin paljon, Suur-Uski sanoo.

 

Riippumaton energianeuvonta apuun

Apua energiankäytön tehostamiseen antaa Motivan maksuton valtakunnallinen kuluttajien energianeuvonta verkossa ja puhelimitse. Energianeuvojalle voi jättää kysymyksen www.eneuvonta.fi -verkkopalvelussa tai kysyä apua soittamalla neuvontapuhelimeen. Energianeuvoja vastaa tiistaisin klo 11-13 ja torstaisin klo 13-15 numerossa 01019 3030, ja puhelu maksaa operaattorin paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksun verran. Valtakunnallista energianeuvontaa rahoittaa Energiavirasto.

Etelä-Savossa energianeuvontaa tarjoaa Kuluttajien energianeuvonta Etelä-Savossa -hanke, joka on osa Motivan koordinoimaa valtakunnallista energianeuvontaverkostoa. Hanke järjestää tilaisuuksia ja energianeuvontapisteitä sekä tarjoaa maksuttomia koulutuksia. Eteläsavolaiset kuluttajat ja loma-asukkaat saavat myös henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse ja puhelimitse. Energianeuvojan yhteystiedot ovat laura.vuorinen@mikseimikkeli.fi ja 0440 361 623. Lisätietoa Etelä-Savon energianeuvonnasta löytyy osoitteessa biosaimaa.fi/projektit/kuluttajien-energianeuvonta-etela-savossa.

 

Lisätiedot:

Päivi Suur-Uski | paivi.suur-uski@motiva.fi | 044 300 1369
Laura Vuorinen | laura.vuorinen@mikseimikkeli.fi | 0440 361 623

Kodin energiatehokkuus kuntoon korjaushankkeen sivutuotteena

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n koordinoima Kuluttajien energianeuvonta Etelä-Savossa -hanke järjestää keskiviikkona 2.12. TUMAssa maksuttoman Energiatehokas remontti -koulutustilaisuuden eteläsavolaisille pientaloasukkaille, jotka suunnittelevat kodin korjaushanketta. Tarkoitus on neuvoa osallistujia tulevan remontin suunnittelussa siten, että energiatehokkuus tulee huomioiduksi osana korjaushanketta.

Kodin korjaus- tai remonttihanke tarjoaa tilaisuuden parantaa kodin energiatehokkuutta ja vähentää energiankulutusta pienillä lisäkustannuksilla. – Korjaushankkeen suunnittelussa kannattaa huomioida esimerkiksi kodin lämmöneristys ja tarve lisäeristykselle, rakenteiden tiivistäminen sekä lämmitysjärjestelmien valinta tai huoltotarpeet. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä rakennuksen energiatehokkuuden kannalta, toteaa projekti-insinööri Laura Vuorinen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.

Energiaremontin avulla saavutettavat säästöt riippuvat pitkälti rakennuksen alkuperäisestä kunnosta ja siitä, mitä korjaushanke pitää sisällään. – Joka tapauksessa jo pienet parannukset energiatehokkuudessa heijastuvat energiakustannuksiin. Energiaremontista voi olla hyötyä myös siinä tapauksessa, että koti menee myöhemmin myyntiin, sillä rakennuksen energiatehokkuudesta kertova energiatodistus on pakollinen useimmissa kiinteistökaupoissa.

Energiatehokas remontti -koulutustilaisuuden sisällöstä vastaa Pientalorakentamisen kehittämiskeskus ry (PRKK). Koulutuksessa käsitellään laajasti korjaushankkeita suunnittelusta lupamenettelyyn ja valvontaan, remontin kustannuksiin ja toteutustapoihin sekä toimiviin rakenneratkaisuihin ja kosteus- ja homeongelmien välttämiseen. Erityisesti painopiste on energiatehokkuuteen vaikuttavissa asioissa.

Aika: keskiviikko 2.12. klo 17.30-20.30

Paikka: TUMA, Sammonkatu 12, Mikkeli

Ilmoittautuminen: 1.12. mennessä osoitteessa www.prkk.fi tai 0207 312312

Lisätietoja: Laura Vuorinen, projekti-insinööri, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361 623, laura.vuorinen@mikseimikkeli.fi

 

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy edistää Mikkelin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä menestymistä toiminnan fokuksen ollessa erityisesti mikro- ja pk-yrityksissä. www.mikseimikkkeli.fi

Palvelua tarjotaan Kuluttajien energianeuvonta 2015 -hankkeen puitteissa. Hanketta koordinoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, ja sitä rahoittavat Suur-Savon Sähkö Oy, Etelä-Savon Energia Oy, Mikkelin kaupunki, Suur-Savon Energiasäätiö sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Energianeuvontaa toteutetaan osana Biosaimaa-klusterin toimintaa ja yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa.

Uusi häviötön kaukolämpöputki parantaisi energiatehokkuutta lämmönjakelussa

Mäntyharjulainen Soprus Oy on kehittänyt lämpöpumpputeknologiaa hyödyntävän kaukolämpöputkiratkaisun, jonka avulla voitaisiin merkittävästi vähentää lämmönsiirtoverkostossa tapahtuvaa lämpöhäviötä. Patentoidun ratkaisun teknistaloudellista kannattavuutta arvioitiin tekn. yo Rami Koivulan diplomityössä LUT:n energiatekniikan laitokselle. Työn tulokset ovat lupaavia: järjestelmä osoittautui kannattavaksi kaikissa tarkastelluissa esimerkkitilanteissa, ja sen investoinnin takaisinmaksuaika selvästi teknistä käyttöikää lyhyemmäksi.

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto, ja kattaa lähes puolet suomalaisten kiinteistöjen lämpöenergiasta. Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantoon perustuva kaukolämmitys on energiatehokasta. Energiatehokkuutta kuitenkin vähentää kaukolämmön siirtoverkostoissa tapahtuva lämpöhäviö, joka on keskimäärin noin 10 % kaukolämmöllä tuotetun lämpöenergian määrästä.

Soprus Oy:n uusi häviötön kaukolämpöjohto tarjoaa ratkaisun tähän haasteeseen. – Järjestelmämme perustuu siihen, että lämpöpumpun avulla luodaan keinotekoisesti tilanne, jossa kaukolämpöjohdon vaipan lämpötila ja maaperän lämpötila putken ulkopuolella ovat yhtä suuret, selvittää yrittäjä Sampo Humalainen Soprus Oy:stä.– Tällöin lämpöhäviö ei siirry johdon vaipan läpi maaperään vaan johdon sisälle asennettuun keruuputkeen. Näin saadaan kerättyä lämpöhäviö ja maalämpöä hyödynnettäväksi, ja siirron hyötysuhde nousee 100 %:iin. Tämä merkitsee säästöä kaukolämmön käyttökustannuksissa.

Häviöttömän kaukolämpöputken tekninen toimivuus on osoitettu Pertunmaalle noin 700 m matkalle rakennetussa demonstraatiokohteessa. Kohteesta saatua mittaustietoa hyödynnettiin myös diplomityössä, jossa sitä käytettiin laskennallisen simulaatiomallin tarkastamisessa. Diplomityöprojektin organisoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, ja se toteutettiin yhteistyössä Soprus Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa.

Diplomityössä verrattiin häviötöntä kaukolämpöputkea sekä järjestelmää, jossa ei ole lämpöhäviön talteenottoratkaisua. Vertailu suoritettiin yleisesti sovellettujen investointilaskelmamenetelmien perusteella. Investointia tarkasteltiin sekä kokonaisinvestointina, jossa tarkasteltiin kaukolämpöjohtoinvestointia kokonaisuudessaan että lisäinvestointina, jossa tarkasteltiin ainoastaan talteenottojärjestelmän osuutta. Kokonaisinvestointien vertailussa häviötön kaukolämpöputki osoittautui kaikissa tilanteissa kannattavammaksi kuin ilman talteenottoa toteutettava vaihtoehto. Lisäksi investoinnin kannattavuus kasvaa, kun johto-osuudet pitenevät. Järjestelmää kannattaisi selvityksen mukaan harkita erityisesti kaukolämpöverkon uusinvestointiin kohteissa, joissa johdon kokonaispituus on yli 4 km ja kaukolämpötoimija toimii myös sähkömarkkinoilla.

– Koivulan mielenkiintoisessa lopputyössä lämmönsiirtojärjestelmälle on löydetty kannattavia esimerkkikohteita. Kaukolämmössä on useita uusia teknisiä ratkaisuja, ja tämä on yksi niistä. Toivomme, että järjestelmälle löytyy pian teollinen toimittaja, jolloin voimme tarkastella tällaista ratkaisua yhtenä vaihtoehtona uusilla kaukolämpöalueilla. Kaukolämpö on varma ja kehittyvä energianjakelujärjestelmä, jossa optimoidaan kerralla kokonaisia kaupunkeja ja kaupunginosia, toteaa energia-asiantuntija Petri Pelli Etelä-Savon Energiasta.

– Selvitys antaa meille positiiviset lähtökohdat jatkaa mm. järjestelmän valmistusmenetelmien kehittämistä. Samaan aikaan etsimme järjestelmälle sekä teollista valmistajaa että rahoitusta, jonka avulla järjestelmä saadaan markkinoille. Kaukolämpökohteiden lisäksi ratkaisuamme voidaan hyödyntää myös maalämpöjärjestelmissä, joilla tuotetaan lämpöä useisiin kiinteistöihin, summaa Humalainen.

Lisätietoja:

Sampo Humalainen, yrittäjä, Soprus Oy, soprus@co.inet.fi, 040 509 3678

Rami Koivula, tekn. yo, koivula.rami@gmail.com, 0400 811 505

Jussi Heinimö, ohjelmakoordinaattori, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi, 040 544 0936

Petri Pelli, energia-asiantuntija, Etelä-Savon Energia Oy, petri.pelli@ese.fi, 044 735 3840

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy edistää Mikkelin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä menestymistä toiminnan fokuksen ollessa erityisesti mikro- ja pk-yrityksissä. www.mikseimikkkeli.fi

Kuluttajien energianeuvonta 2015 -hankkeen keskeisiä aihealueita ovat asumisen energiankulutus, kotitalouksien laitehankinnat, lämmitys ja lämmitystapavalinnat, uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuus ja sähkön mikrotuotanto. Hanketta koordinoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, ja sitä rahoittavat Suur-Savon Sähkö Oy, Etelä-Savon Energia Oy, Mikkelin kaupunki, Suur-Savon Energiasäätiö sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Energianeuvontaa toteutetaan osana Biosaimaa-klusterin toimintaa ja yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa.

Cleantech Finland tarjoaa kansainvälistä näkyvyyttä ja verkostoa – liity mukaan

Cleantech Finland on suomalainen yhteisponnistus, jolla vauhditetaan cleantech-yritystemme kansainvälistymistä. Käytännössä tämä tapahtuu hyödyntämällä yhteistä Cleantech Finland -brändiä, jolla:

 • Vahvistetaan Suomen tunnettuutta cleantechin kärkimaana koko maailmanlaajuisen Team Finland-verkoston voimin.
 • Vahvistetaan Cleantech Finland – jäsenyritysten mainetta alan edelläkävijöinä. Yritykset saavat näkyvyyttä yhteisellä markkinoinnilla ja niillä on oikeus käyttää Cleantech Finland -brändiä omassa markkinoinnissaan. Imagohyöty korostuu pk-yritysten kansainvälistyessä.
 • Vahvistetaan suomalaisen cleantech-yritysten verkottumista ja yhteishankkeita.

 

Cleantech Finland -verkostossa on mukana vahva joukko yrityksiä (http://www.cleantechfinland.com/content/problem-solving-our-nature ), jotka ovat jo saaneet ensimmäisen jalansijan kansainvälisiltä markkinoilta. Nyt on aika kasvattaa joukkuetta ja vauhdittaa maailmalle myös varhaisemman vaiheen yritykset.

Huom! Cleantech Finland -jäsenyys ja siitä saatava näkyvyys on yrityksille maksutonta. Verkostoon voivat liittyä jäseniksi kaikki yritykset, jotka hakevan kasvua cleantechin kansainvälisiltä markkinoilta. Tule mukaan!

Monikanavaista näkyvyyttä

Cleantech Finland -jäsenyys tarjoaa yrityksille näkyvyyttä ja kontakteja kansainvälisten yritysten, median, rahoittajien sekä korkean tason vaikuttajien keskuudessa.

Markkinoimme suomalaista cleantech-osaamista ja yritysten caseja hyödyntämällä myös digitaalisia median kanavia. Jäsenyritysten tuoteuutisia julkaistaan mm. kansainväliselle medialle suunnatussa Weekly Cleantech Story -uutiskirjeessä.

Isännöimme suomalaisesta cleantech-osaamisesta kiinnostuneita vierailijaryhmiä ja järjestämme asiakas- tai muita sidosryhmätilaisuuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Jäsenyritykset kootaan myös www.cleantechfinland.com -sivustoon. Se toimii suomalaisen cleantechin näyteikkunana, josta poimitaan yrityksiä mm. bisnesdelegaatioihin, Team Finlandin hankkeisiin, median käyttöön ja erilaisiin selvityksiin.

Cleantech Finland kokoaa voimat
Cleantech Finland on kansallinen yhteishanke, jolla on kolme keskeistä vastuutahoa:

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK omistaa Cleantech Finland -brändin ja luo toiminnalle suuntaviivat yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
 • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) rahoittaa toimintaa.
 • Finpro vastaa käytännön toteutuksesta.

%nbsp;

Tärkeässä roolissa ovat myös alueelliset yhteistyökumppanit – esimerkiksi Etelä-Savossa Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy – ja Suomen muut keskeiset cleantech-toimijat.

Cleantech Finland linkittyy monin tavoin kansainvälistymispalveluita tarjoavaan Team Finland – verkostoon. Yhteistyö on erityisen tiivistä maakuvamarkkinoinnin alueella.
Tervetuloa mukaan!

 

Yhteystahot:

 • Cleantech Finland -yhteyshenkilö Finprossa: Petri Lintumäki (petri.lintumaki@finpro.fi, +358403433299)
 • Cleantech Finland -yhteyshenkilö EK:sta: Tuuli Mäkelä (tuuli.makela@ek.fi, +358503303245)
 • Alueellinen yhteyshenkilö Etelä-Savossa: Jussi Heinimö, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy (jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi, p. +358405440936)
 • Lisätietoja ja jäseneksi liittyminen: www.cleantechfinland.com

© Biosaimaa 2020