Jäsenet

Alueen bioenergia-alan toimijat ovat pääsääntöisesti teknologia-alan pk-yrityksiä. Suurimmat toimijat ovat alueella toimivat energiayhtiöt, joiden lisäksi alueelta löytyy myös suurehkoja yrityksiä, joiden toiminta sivuaa bioenergiaa tai liittyy bioenergiaan. Keskeisimmät bioenergia-alan T&K-toimijat ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT Savo) ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu. Muita klusterin T&K toimijoita ovat Aalto yliopiston Pienyrityskeskus, Esedu, ja Ruralia-instituutti. Metsäpuolen keskeisiä toimijoita ovat Etelä-Savon Metsäkeskus, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ja Metsänhoitoyhdistys Järvi-Savo. Julkisista toimijoista klusterissa on mukana Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätietoja klusterin jäsenyrityksistä löydät alla olevista linkeistä.

Yritykset

Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot

 

Klusterin toimintaa koordinoi ohjausryhmä.

Ohjausryhmä:

johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus
toimitusjohtaja Erkki Karppanen, Etelä-Savon Energia Oy
maakuntainsinööri Marko Tanttu, Etelä-Savon maakuntaliitto
professori Tapio Ranta, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT Savo Sustainable Technologies)
kehitysjohtaja Kalevi Niemi, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy
johtaja Antti Heikkilä, Metsäkeskus Etelä-Savo
johtaja Timo Leskinen, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi
tekninen johtaja Jouni Riihelä, Mikkelin kaupunki
toimitusjohtaja Seppo Nevalainen, Otapro Oy
johtaja Timo Holmberg, Rejlers Oy
toimitusjohtaja Seppo Rasimus, Saimatec Engineering Oy
johtaja Heikki Tirkkonen, Suur-Savon Sähkö Oy
 

© Biosaimaa 2017