Jäsenet

Alueen bioenergia-alan toimijat ovat pääsääntöisesti teknologia-alan pk-yrityksiä. Suurimmat toimijat ovat alueella toimivat energiayhtiöt, joiden lisäksi alueelta löytyy myös suurehkoja yrityksiä, joiden toiminta sivuaa bioenergiaa tai liittyy bioenergiaan. Keskeisimmät bioenergia-alan T&K-toimijat ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT Savo) ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu. Muita klusterin T&K toimijoita ovat Esedu ja Ruralia-instituutti. Metsäpuolen keskeisiä toimijoita ovat Suomen Metsäkeskus, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ja Metsänhoitoyhdistys Järvi-Savo. Julkisista toimijoista klusterissa on mukana Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätietoja klusterin jäsenyrityksistä löydät alla olevista linkeistä.

Yritykset

Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot

© Biosaimaa 2019