Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot

Yritysten lisäksi klusteriin on osallistunut tutkimus- ja koulutusorganisaatioita Etelä-Savon alueelta. Alla on lyhyet kuvaukset kustakin organisaatiosta, lisätietoja löytyy kunkin organisaation nimeä klikkaamalla. Linkit vievät kunkin organisaation omille sivuille.
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos, joka toimii Mikkelissä, Pieksämäellä ja Juvalla.  Esedu kouluttaa metsäkoneenkuljettajia ja metsureita Mikkelin toimipisteen lisäksi yhteistyökouluissaan Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Esedu tarjoaa nuorten koulutuksen lisäksi myös aikuiskoulutusta.

 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tehtävänä on edistää maaseudun elinkeinoja ja elinolosuhteita. Toiminnot tehtävän toteuttamiseksi ovat tutkimus, opetus, kehittäminen ja koulutus sekä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Ruralia-instituutti toimii kolmella osaamisalalla, jotka ovat aluekehitys ja maaseutupolitiikka, luomu, luonnonvarat ja elintarvikkeet sekä osuustoiminta ja yrittäjyys. Ruralia-instituutin toimintayksiköt toimivat Seinäjoella ja Mikkelissä.

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Savo Sustainable Technologies
LUT Savo Sustainable Technologies tutkii energia- ja materiaalitekniikkaa Mikkelissä ja Varkaudessa. Tutkimus keskittyy kestävän teknologian ratkaisuihin, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja materiaaleja, käyttävät uusiutuvia luonnonvaroja, eivät suoraan tai epäsuorasti saastuta ympäristöä ja ovat kierrätettävissä. Kehittämistoiminnan tavoitteena on vahvistaa kestävän teknologian osaamista ja aktivoida yritystoimintaa Savon alueella. LUT Savo Sustainable Technologies on osa Lappeenrannan teknillistä yliopistoa.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa, tekee työelämälähtöistä tutkimus- ja kehitystyötä ja tuottaa koulutustehtävään liittyviä palveluita. XAMK:in tutkimus- ja kehitystoiminnan yhtenä painoalana ovat materiaalit ja ympäristö, ja se on keskeinen toimija maakunnan teknologisten innovaatioiden painopistealueella, metsäbiomassan hyödyntämisessä ja materiaali- ja ympäristöteknologiassa. Materiaalit ja ympäristö -painoalan TKI-toimintalinjat ovat materiaalitekniikka (sis. puuteknologia), ympäristöteknologia sekä metsätalous. XAMK kouluttaa mm. metsätalous- ja ympäristö- ja materiaalitekniikan insinöörejä.

 

Pienyrityskeskus
Pienyrityskeskus tuottaa ajantasaista tutkimustietoa ja selvityksiä yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä yritysjohdon, päätöksentekijöiden ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin. Pienyrityskeskuksen erityisosaamista bioenergiasektorin kehittämisessä ovat uudet bioenergialiiketoiminnan ja -yrittäjyyden mallit ja muodot: yrittäjyyskoulutus, yritysten liiketoiminnan kehittäminen, kansainvälistymiskoulutukset ja -matkat sekä tutkimusyhteistyö.
Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut 
Suomen metsäkeskus edistää monipuolisesti metsätaloutta, metsien monimuotoisuutta sekä metsiin perustuvia elinkeinoja. Metsäkeskus tuottaa,  ylläpitää ja tarjoaa hyödynnettäväksi metsävaratietoa eri muodoissa. Metsäkeskus  kouluttaa, neuvoo, tiedottaa sekä edistää metsäisiä elinkeinoja ja metsätalouden toimintaedellytyksiä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Suomen metsäkeskus toimii myös osana julkishallintoa maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja valvoo metsälakeja sekä myöntää rahoitustukia.

 

Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry
Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry on maakunnallinen metsänomistajien ammatti- ja edunvalvontajärjestö, jonka tärkeimpiä tavoitteita on yksityismetsätalouden kannattavuuden ja puunkäytön edistäminen. Liiton tehtäviin kuuluu yksityismetsänomistajien alueellinen edunvalvonta, metsäomaisuuden hoito sekä metsähoitoyhdistysten kehittäminen ja yhteistyö. Liiton toimialueen yksityismetsänomistajien vuosittaiset puunmyyntimäärät vastaavat noin kolmannesta koko yksityismetsien puukaupasta Suomessa.

 

Metsänhoitoyhdistys Järvi-Savo
Metsänhoitoyhdistys Järvi-Savo on metsänomistajien rahoittama ja hallinnoima yhdistys, joka toimii Mikkelin kaupungin ja Hirvensalmen, Pertunmaan sekä Joutsan kuntien alueella. Metsänhoitoyhdistyksen ensisijaisena tarkoituksena on edistää metsätalouden kannattavuutta ja muiden metsätaloudelle asetettujen tavoitteiden toteutumista. MHY Järvi-Savo on toiminta-alueellaan johtava metsänomistajien edunvalvoja ja johtava puukaupan ja metsänhoidon palvelujen tuottaja.

 

Luonnonvarakeskus, Mikkeli
Luonnonvarakeskus, Mikkelin toimipiste tutkii luomutuotantoa sekä kestäviä tuotantojärjestelmiä. Tutkimusryhmä keskittyy kestäviin ruokajärjestelmiin, ravinteiden kierrätykseen, luonnonmukaiseen kasvintuotantoon, bioenergiaan ja erikoiskasvien tuotantoon sekä näiden tuotteistamiseen ja markkinointiin. Mikkelissä on huippuosaamista maa- ja elintarviketeollisuuden ympäristökuormituksen ja ravinnetalouden sekä nurmipalkokasvipohjaisen rehuntuotannon alueilla.

© Biosaimaa 2019