Yritykset

Klusterin toimintaan on osallistunut 9 bioenergia-alan yritystä Etelä-Savosta. Alla on lyhyet kuvaukset kustakin yrityksestä, lisätietoja saat klikkaamalla yrityksen nimeä. Linkki vie yrityksen kotisivulle.
Etelä-Savon Energia Oy
Etelä-Savon Energia Oy (ESE) tuottaa sähköä vastapainevoimalaitoksessa Mikkelin Pursialassa yhteistuotannossa kaukolämmön kanssa. Suurin osa yhtiön tuottamasta sähköstä tuotetaan Pursialan voimalaitoksessa, jonka pääasiallinen raaka-aine on puuhake. Yrityksen käyttämät polttoaineet ovat lähes 100 % kotimaisia ja puupolttoaineen osuus on yli 80 %. ESE on täysin omavarainen energiantuotannossa, ja noin neljännes sen tuottamasta sähköstä menee oman alueen ulkopuolelle.

 

Inray Oy Ltd
Inray Oy Ltd on Mikkelissä toimiva teknologiayritys, jonka päätuotteita ovat röntgenmittalaitteet tukkien läpivalaisuun sekä järjestelmät erityisesti biopolttoaineen laadun ja kosteuden mittaamiseen. Inray Fuel laadutusjärjestelmä kykenee mittaamaan polttoaineen kosteutta, tunnistamaan polttoainetyyppejä sekä vierasesineitä ja välittämään tietoa voimalaitoksen prosessinsäädön käyttöön. Sen avulla voidaan parantaa lämpövoimalan hyötysuhdetta, vähentää päästöjä sekä lisätä laitoksen toimintavarmuutta ja käyttöikää.

 

MHG Systems Oy
MHG Systems Oy on yksi maailman johtavista bioenergia-alan toiminnanohjausjärjestelmien tarjoajista. Yritys tuottaa yhdessä partneriverkostonsa kanssa tietojärjestelmä- ja karttapalvelukokonaisuuksia erilaisiin biomassoihin perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen sekä erilaisten kenttätöiden suorittamisen tehostamiseen. MHG Systemsin ERP-palvelut tarjoavat tarkkaa tietoa hankitun biomassan laadusta, määrästä, energiasisällöstä ja alkuperästä alan eri toimijoiden tarpeisiin.

 

Otapro Oy
Otapro Oy on Mikkelin Otavassa toimiva tilauskonepaja ja huolto-korjaamo, joka korjaa ja huoltaa erikokoiset koneet koko Suomen alueella. Yhtiön toimenkuvaan kuuluu pääosin laitteistojen suunnittelu-, rakennus-, korjaus- ja muutostyöt sekä teräsrakennetyöt. Yritys valmistaa mm. hakekoneita ja energiatuotannon laitteita, koneita ja kuljettimia. Lisäksi yritys vastaa LHM Hakkuri Oy:n tuotteiden huollosta Suomen lisäksi Baltiassa.

 

Rejlers Oy
Rejlers Oy tarjoaa suunnittelua, konsultointia ja projektitoimituksia teollisuuden, energian, rakentamisen sekä infran toimialoilla. Suomen Rejlers on osa pohjoismaista Rejlerkoncernen-yhtiötä. Rejlers Energiapalvelut on energiamarkkinoista ja teknologiatoimittajista riippumaton palveluntuottaja, jonka palveluihin kuuluu monipuolisia mittaus-, taseselvitys-, raportointi-, laskutus- ja asiantuntijapalveluita. Rejlers Energiapalvelut on osa Rejlers Oy:n toimintaa.

 

Saimatec Engineering Oy
Saimatec Engineering Oy on Savonlinnassa toimiva insinööritoimisto ja laitetoimittaja. Yrityksen päätuotteina ovat paperiteollisuuden rullankäsittelyjärjestelmät sekä sellutehtaiden ja energiasektorin materiaalinkäsittelyjärjestelmät. Lisäksi yhtiö toimittaa biomassankuivatusjärjestelmiä, jotka soveltuvat erityyppisille biomassoille. Yhtiön tytäryhtiö Ässätekniikka Oy valmistaa Saimatecin tuotteet ja tarjoaa konepajapalveluita myös muille asiakkaille.

 

Saret Oy
Saret Oy on Euroopan markkina-alueella toimiva konepaja, joka tarjoaa konepaja-alihankintaa sekä kokonaistoimituksia suunnittelusta käyttöönottoon. Yritys suunnittelee ja valmistaa kuljetinjärjestelmiä ja biopolttoaineiden käsittelylaitteita. Yhtiön erikoisosaamisalaa ovat siirto-, varastointi- ja annostuslaitteista muodostuvat järjestelmät. Saret Oy:n sisaryhtiö Dustec Oy:n liiketoiminta keskittyy käryn- ja pölynpoistoon, hylyn ja jätteen pneumaattiseen siirtoon sekä mittaus- ja kunnonvalvontalaitteiden toimitukseen.

 

Suur-Savon Sähkö Oy
Suur-Savon Sähkö Oy on Järvi-Suomen alueella toimiva energiayhtiö, joka huolehtii Päijänteen itäpuolisen alueen energian hankinnasta, tuotannosta ja jakelusta. Yhtiö suosii kotimaista uusiutuvaa puuenergiaa ja ylläpitää nykyistä vesivoimatuotantoa. Vuonna 2013 yhtiön hankkimasta ja myymästä energiasta 21 % tuotettiin uusiutuvia energialähteitä käyttäen ja sähköstä 27 % tuotettiin joko paikallisesti yhtiön omilla voimalaitoksilla tai osakkuuslaitoksilla.

 

Torrec Oy
Torrec Oy on Mikkelissä toimiva biohiilipellettien tuotantoteknologiaa kaupallistava yritys. Torrec tarjoaa asiakkailleen tuotantolaitoksia, joilla huonolaatuinen, edullinen puuperäinen raaka-aine jalostetaan korkealaatuiseksitoisen sukupolven uusiutuvaksi biopolttoaineeksi, joka voidaan kuljettaa kannattavasti kaukaa raaka-ainevarojen keskeltä loppuasiakkaille. Yhtiö tarjoaa myös olemassa olevien pellettilaitosten päivitystä biohiilipellettituotantoon.

© Biosaimaa 2019