Ohjelma

Biosaimaa-klusteri toteuttaa Etelä-Savon bioenergia-alan kehittämisohjelmaa, jonka painopisteenä on metsäenergia. Klusterista rakennetaan kansainvälisesti verkottunut merkittävä toimija. Klusterin toimintaa koordinoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Kehittämisohjelman strategiset toimintalinjat ovat bioenergia-alan yritysten liiketoiminnan kasvattaminen, metsäbiomassan käytön lisääminen ja jalostusasteen nosto sekä alueen profiilin nostaminen metsäbioenergian osaajana. Mahdollisuuksina on tunnistettu erityisesti uudet polttoainejalosteet ja niihin liittyvä teknologia, logistiikka sekä hajautettu energiantuotanto ja niihin liittyvät uudet toimintamallit.

Miksi Biosaimaa?

Etelä-Savo on Suomen merkittävin metsätalousalue

Etelä-Savo tuottaa valtakunnallisesti parhaan kantorahatuoton metsänomistajille

Alue on ensimmäisten joukossa hyödyntäyt puupolttoaineita sähkön ja lämmön tuotannossa

Alueen toimijoilla on vahvaa osaamista bioenergian tuotannosta

Erinomainen logistinen sijainti puun moninaiseen jalostamiseen

Etelä-Savossa on maan parhaat metsät ja metsävarat. Metsäenergian hyödyntäminen ja alan toimijoiden osaaminen on alueella maailmanlaajuisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen korkealla tasolla. Vielä emme ole kuitenkaan pystyneet täysin hyödyntämään kaikkia mahdollisuuksia, joita metsäenergia meille tarjoaa. Kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena on kaksinkertaistaa alan yritysten liikevaihto, lisätä T&K-toimintaa, kasvattaa polttoaineen jalostustoimintaa ja nostaa alue kansallisesti tunnetuksi metsäenergian edelläkävijäksi. Keskeisiä toimenpiteitä ovat mm. uusien polttoaineiden jalostuslaitosten investointihankkeiden edistäminen sekä uusien hajautettujen energiantuotantoratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto alueella.

Kahdenkymmenen vuoden aikana alueen bioenergiatoimijoille on kertynyt ainutlaatuista osaamista polttoaineen hankinnasta energiantuotantoon. Näistä esimerkkeinä on mm. Etelä-Savon Energia Oy:n voimalaitoksen puuperäisen polttoaineen osuus nostettuna jo yli 80%, Mikkelin (Etelä-Savon Energia Oy) valinta Uusiutuvan Energian kunta –kilpailun voittajaksi vuonna 2010. Kehittäminen painottuu lähitulevaisuudessa uusiin polttoainejalosteisiin (biohiili, bioöljy) sekä hajautetun energiantuotannon luomiin uusiin mahdollisuuksiin. Yritysten tuotekehityksen lisäksi alueella on paljon vahvoja TKI-toimijoita, kuten LUT Savo Sustainable Technologies, XAMK, Ruralia-instituutti, Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus sekä LUKE. Biosaimaa-klusteria koordinoiva Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy tarjoaa yrityksille hyvät mahdollisuudet liiketoimintansa kehittämiseen kovan luokan asiantuntijoiden kanssa.

© Biosaimaa 2019