Projektit

Biosaimaa edistää eteläsavolaista bioenergialiiketoimintaa kärkihankkeidensa kautta. Biosaimaan kärkihankkeita ovat:

Biojalostamoinvestointien edistäminen ja valmistelu 2016 – 17

 

© Biosaimaa 2019