Eteläsavolaisille neuvontaa asuntojen korjauksiin, jätevesien käsittelyyn ja energiankäytön tehostamiseen

Eteläsavolaisille tarjotaan maksutonta neuvontaa asuntojen korjauksista, jätevesien käsittelystä ja kodin energia-asioista. Apua saa korjausrakentamisen suunnitteluun ja korjausavustusten hakemiseen, jätevesien käsittelyyn sekä lämmitysjärjestelmien valintaan ja energiankäytön tehostamiseen. Neuvontatahoja on useita, mutta yhteistä on Etelä-Savon asukkaille tarjottava maksuton neuvonta.

Vanhustyön keskusliitto tarjoaa maksutonta korjausneuvontaa sotainvalideille, veteraaneille ja yli 65-vuotiaille.  Alueelliset korjausneuvojat avustavat asunnon muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja mahdollisten korjausavustusten hakemisessa.

”Asiakkaiden kanssa käydään ensin puhelimessa läpi halutut muutostarpeet ja perustiedot. Jos muutostyöt katsotaan tarpeellisiksi, sovitaan tapaaminen, jossa kartoitetaan tilanne, tehdään mittauksia ja selvitetään muutostöiden vaihtoehdot ja kustannusarviot. Myös avustushakemusten tekemisessä autetaan.”, kertoo korjausneuvoja Ismo Kortman Vanhustyön keskusliitosta.

Jätevesineuvontaa tarjotaan Omavesi-hankkeen puitteissa. Lainsäädännössä on annettu yleiset puhdistusvaatimukset jätevesien käsittelylle ja sen tehokkuudelle. Kiinteistön omistaja on velvollinen puhdistamaan jätevedet vaatimusten mukaan. Lisäksi kiinteistön jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet.

”Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö on muuttumassa kevään aikana. Muutokset koskevat kiinteistöjä, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004. Se kuinka lainsäädännön muutokset vaikuttavat oman kiinteistön jätevesien käsittelyyn voi varmistaa jätevesineuvojalta. Jätevesineuvojan tavoittaa puhelimitse, mutta kiinteistön omistajalla on mahdollisuus tilata neuvoja myös kiinteistökäynnille. Neuvontaa on mahdollista saada hankkeen puitteista vuoden 2017 loppuun saakka.”, kertoo jätevesineuvoja Airi Määttä Omavesi-hankkeesta.

Kuluttajien energianeuvonta Etelä-Savossa tarjoaa kaikille alueen kotitalouksille apua energiankulutukseen ja ‑tuottamiseen liittyvissä asioissa. Neuvonnan aiheita ovat lämmitysjärjestelmien valinnat, asumisen energiankulutus, uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuus, aurinkoenergia ja loma-asumisen energiatehokkuus.

”Usein kysytään erilaisten lämmitysjärjestelmien sopivuudesta vanhan tilalle ja eri järjestelmien hankinta- ja käyttökustannuksista. Tiedossa ei tarvitse kuitenkaan olla suurta energiaremonttia, vaan esimerkiksi tavallista suurempi energialasku voi kannustaa soittamaan ja kartoittamaan onko energiankäyttö normaalia ja olisiko sitä mahdollista tehostaa.”, kertoo energianeuvoja Laura Vuorinen.

Ota yhteyttä neuvojiin:

Korjausneuvonta: Ismo Kortman, 0500 651 737, ismo.kortman@vtkl.fi

Jätevesineuvonta: Airi Määttä, 050 311 7135, airi.maatta@mikkeli.fi

Energianeuvonta: Laura Vuorinen, 0440 361 623, energianeuvonta@mikseimikkeli.fi

 

Lisätiedot:

Laura Vuorinen, energianeuvoja, Kuluttajien energianeuvonta Etelä-Savossa, 0440 361 623, laura.vuorinen@mikseimikkeli.fi

Ismo Kortman, korjausneuvoja, Vanhustyön keskusliitto, 0500 651 737, ismo.kortman@vtkl.fi

Airi Määttä, jätevesineuvoja, Omavesi-hanke, 050 311 7135 airi.maatta@mikkeli.fi© Biosaimaa 2020