Biomassan ja kivihiilen yhteispoltolla tuotettua energiaa tuetaan vaihtelevasti EU-maissa

Miktech Oy:n koordinoima Biosaimaa-klusteri selvitti kivihiilen käyttöä kuudessa EU-maassa sekätuotantotukia kivihiilen osittaiselle korvaamiselle biomassalla suurissa kivihiiltä käyttävissä energiantuotantolaitoksissa. Julkaisun mukaan uusiutuvan energian tukemisessa on suurta vaihtelua.

Kivihiilen korvaaminen osittain biomassalla kivihiiltä käyttävissä voimalaitoksissa on yksi helpoimmista ja halvimmista tavoista tuottaa uusiutuvaa energiaa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Lähes kaikki EU-maat tukevat uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossa ja monet maat tukevat myös biomassan yhteispolttoa kivihiilen kanssa.

Hiljattain julkaistussa raportissa vertaillaan kuuden EU-maan tuotantotukia biomassaa ja kivihiiltä yhteispoltossa käyttäville voimalaitoksille. Vertailuun otettiin mukaan Alankomaat, Belgia, Puola, Saksa, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta. Alankomaat, Belgia ja Tanska valittiin mukaan suurien biomassan käyttömäärien vuoksi. Puolassa, Saksassa ja Iso-Britannia puolestaan on paljon kivihiiltä käyttäviä voimalaitoksia, jotka voisivat olla potentiaalisia biomassan käyttäjiä. Raportti on tehty kesällä 2013, ja se pohjautuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin tukitasoista maittain.

Maiden uusiutuvan energian tukien suuruus vaihtelee paljon. Valituista maista Alankomaat ja Saksa eivät tue suurten kivihiililaitosten biomassan käyttöä ollenkaan. Tanska ja Iso-Britannia myönsivät pientä tukea pelkkää sähköä tuottavalle laitokselle ja suurimmat tuet myönsivät Belgia ja Puola. Tukien suuruudet eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä, vaan monessa maassa ne vaihtelevat sen mukaan kuinka suuri biomassan osuus on polttoaineseoksessa, ja onko laitos pelkkää sähköä tuottava lauhdelaitos vai lämpöä ja sähköä tuottava yhteistuotantolaitos.

Selvityksen on tuottanut innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy:n koordinoima Biosaimaa-klusteri. Selvitykseen voi tutustua osoitteessa biosaimaa.fi/aineistot.

Lisätiedot:

Fiia Nurminen, projekti-insinööri, Miktech Oy, 0440 361 623, fiia.nurminen(at)miktech.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

Bioenergian käytön edistäminen on Mikkelin seudun elinkeinopolitiikan kehittämisen kärkihanke, jonka toimintaa toteuttaa Miktech Oy:n koordinoima Biosaimaa-klusteri. Klusteri on osa Mikkelin seudun Osaamiskeskuksen toimintaa, ja sen toimijoina on seudun yrityksiä, tutkimuslaitoksia, rahoittajia ja viranomaistahoja. Biosaimaan yhtenä tavoitteena on metsään perustuvan bioenergian tuotannon lisääminen. Biosaimaa-klusterin koordinointia rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.© Biosaimaa 2020